top of page

SMART & ZO | DHS

2017 - 2019

STRATEGISCHE MEERJARENPLANNING

Wie is Smart & Zo?

Smart & Zo is een groothandel in natuurvoeding en natuurlijke verzorgingsproducten. Zij hebben zich gespecialiseerd in de import en distributie van kwalitatief hoogwaardige natuurvoeding, voedingssupplementen en natuurlijke verzorgingsproducten uit de hele wereld.

 

Wie is Dutch Head Shop?

De nummer 1 webshop in Europa van gezonde en geestverruimende producten en willen een bijdrage te leveren aan de acceptatie door uit te blinken in kennis(deling), passie, kwaliteit en excellente service.

 

Wat is opgeleverd? 

  • Herijking van de gekozen koers. Beide organisaties waren in korte tijd gegroeid in omzet en bezetting waardoor er focus moest worden aangebracht. Een nieuwe missie, visie en strategie is uitgewerkt waardoor een iedere medewerker weet welke koers het bedrijf vaart voor de komende jaren.

  • Strategische planning, jaarplannen, afdelingsplannen ingevoerd. Om de focus vast te houden zijn er diverse plannen en kwartaalplanningen ingevoerd.

  • Vaststellen van prioriteitenlijst. Waar is de medewerker van, wat is zijn rol in het geheel en welke verantwoordelijkheden heeft hij?

  • HR beleid met functieprofielen en PCB cyclus opgezet(Plannen Coachen en Beoordelen). Met welke instrumenten ga ik mijn medewerkers aansturen, hoe doen we dit op uniforme wijze, hoe ga ik medewerkers motiveren en uitdagen, waar wordt mijn organisatie beter van?

  • Kernwaarden vastgesteld. Wat zijn onze kernwaarden, waar staan wij voor en wat willen wij uitstralen naar de klant? 

  • Coaching en begeleiden van managers, in DT en MT.  Hoe gaan de leidinggevende om met hun medewerkers? Is het een lerende omgeving? Mogen en kunnen er fouten worden gemaakt? Wat gaat Top en wat kan een Tip zijn? Verlopen de vergaderingen effectief en efficiënt? Hoe verloopt de samenwerking horizontaal en verticaal binnen de organisatie, worden er aannames gedaan, hoe verloopt de communicatie?

Gemeente Velsen

2018 - 2019

Gemeente aan de slag 

De gemeente Velsen wil haar klanten verder helpen. De gemeente biedt diverse projecten aan om de klanten te activeren. Deze projecten kunnen leiden om vrijwilligerswerk te gaan doen maar de gemeente wil juist ook klanten, die langer dan 5 jaar niet aan het arbeidsproces hebben deelgenomen, verder helpen. 

 

Samen met de New Sales Compagny is er een training ontwikkeld om gedurende 7 weken klanten te trainen. Als rode draad van de training is de stelling: Neem 1 risico per dag en doe 1 ding per dag waar je bang voor bent. Een training gericht op Houding en Gedrag, maar ook op kennis en kunde. Vertrouwen, Verbinden en Veranderen zijn ‘key’ in dit proces, de klanten worden samen met de gemeenten begeleid om succesvol in de maatschappij een plek te verkrijgen.

 

Ik heb inmiddels 8 groepen getraind, klanten in een uitkeringssituatie en met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt. Ik heb hier veel ervaring opgedaan en kan spreken van een groot succes. Gemiddeld 75% van de klanten is geactiveerd naar hun gesteld doel.

Gemeente Velsen

2019

Management en Bestuur

De gemeente wil dat de essentie van doelmatigheid meer prioriteit gaat krijgen. Niet meer enkel op rechtmatigheid met de klant in gesprek maar juist nadenken waar kunnen we de klant beter bij helpen en wat is hiervoor nodig? Hoe gaan de Managers en Verbinders het geheel aansturen, hoe krijgen we ze enthousiast? Wie behoud de regie en hoeveel gesprekken hebben de consultants nodig?

De 3 V (vertrouwen, verbinden en veranderen) worden in onderstaande onderwerpen behandeld.

 

Rolbewust leiderschap 

Gemeenten werken met leidinggevenden. Een veel gehoorde kreet is dat door de administratieve druk de kerntaken niet, of maar gedeeltelijk kunnen worden uitgevoerd. Door het creëren van een rolbewust leiderschap betekent dit dat een medewerker weet waar hij persoonlijk voor staat en zijn eigen waarden kent. Welke prioriteiten zijn nodig om zijn rol uit te kunnen voeren, hoe maak ik keuzes? Ook is hij zich bewust van de manier waarop die persoonlijke waarden in gedrag voor hem uitwerken, waar zijn toegevoegde waarde zit en waar zijn ontwikkelpunten zich bevinden. 

 

Ervaringsgericht èn praktijkgericht leren

Er bestaat geen schriftelijke cursus leiderschap. Leiderschap leer je in de praktijk door kennis (over theorie en over jezelf) op te doen, deze kennis meteen te gebruiken in een veilige oefenomgeving, te reflecteren op je eigen ervaring en het lef te tonen om het nieuwe geleerde meteen in de eigen praktijk te gebruiken.

Het gebruik van praktijksituaties in de veilige oefenomgeving betekent dus dat we ervaringsgericht werken met de praktijk, voor de praktijk en het liefste ook in de praktijk met coaching-on-the-job. Gefundeerd op goede wetenschappelijke theorieën, waarbij de praktische vertaling dus voorop staat. Leiderschap gaat niet over kennis, maar over toegepaste kennis.

 

Omgaan met verwachtingen

Goed voorbeeldgedrag door de leidinggevenden helpt in een ontwikkeltraject enorm, waarbij wij ons realiseren dat een leidinggevende ook maar gewoon een mens is, met de juiste intenties, en zijn eigen valkuilen. Daardoor heeft hij in ieder geval de mogelijkheid om voorbeeldgedrag te vertonen. Ook ontstaan hierdoor sterke horizontale verbindingen in de organisatie en wordt optimale groepsveiligheid gegarandeerd. Pas nadat de horizontale verbindingen zijn gesmeed, wordt fors aandacht gegeven aan de verticale verbindingen. 

 

Hoe gaan de Managers en Verbinders het geheel aansturen, hoe krijgen we ze enthousiast? Hoe creëer ik een veilige omgeving? Wie behoud de regie en hoeveel gesprekken hebben de consultants nodig?

Ardis

2018

Coaching 

Wie is Ardis?

Ardis is een organisatieadviesbureau dat sinds de start in 1990 op hoog niveau opereert binnen Rijksoverheid, Gemeenten, Universiteiten, Hogescholen en Bedrijfsleven. Sterke betrokkenheid bij de opdrachtgever en deelnemers, creativiteit in onze programma’s en werkvormen en vakmanschap in ons advies- en opleidingswerk kenmerken de werkwijze van Ardis.

 

Wat is opgeleverd?

Medewerker wilde zich verder ontwikkelen; waarden- en persoonsgericht ontwikkelen. Er is met haar een traject doorlopen om aan haar eigen waarden en sterke kanten te werken waardoor ze uiteindelijke beter in staat is zelfverzekerd prospects te benaderen.

Scildon

2018

Commerciële en strategische ondersteuning

Wie is Scildon?

Scildon is een verzekeringsmaatschappij. Tot 1 juli 2017 was de naam Legal & General Nederland. Scildon streeft naar de beste dienstverlening en denken daarin ook te slagen: Scildon is door financieel adviseurs al vijftien keer uitgeroepen tot ‘Beste Verzekeraar’. In 2018 voor de categorie Zakelijk Pensioen.

 

Wat is opgeleverd?

Commercie:

Plan van aanpak om binnen te komen bij de Top 150 tussenpersonen van Nederland; 

elevator pitch (wie ben ik en wat doe ik binnen Scildon).

 

Services:

Programma voor Service excellent om de klant meer aandacht te geven; 

 

Aansturing:

Meer inzicht en betere aansturing pensioencoaches door accountplanning pijplijn inzicht, offerte stand.

The Financials

2018 - 2019

Consulting

Wie is “The Financials”?

MEER DAN FINANCIËLE DIENSTVERLENING.

Hun passie ligt bij het tevreden maken en houden van onze klanten. ‘Heeft u iets nodig waarvoor wij de kennis niet zelf in huis hebben, dan kunnen wij u uiteraard aan de juiste mensen voorstellen. Ons jonge maar ervaren team is niet vastgeroest en denkt graag in creatieve oplossingen’.

 

Consultant in het opzetten van een nieuwe organisatie en ondersteunen bij het werven van prospects. Welke prioriteiten moeten worden gesteld om een bedrijf verder te laten laten groeien en hoe kunnen ambities waar worden gemaakt.

bottom of page